BBQLovers.se Butik

Bhut Jolokia Assam

40 SEK

Denna variant av Bhut Jolokia är känd för att ge mer frukt än orginalvarianten av Bhut Jolokia.
En superhet chili på ca 1.000.000 Scoville

Kallas även Indian carbon

 

Vill du ha odlings –och skötseltips?
besök
http://www.bbqlovers.se/sa-har-lyckas-du-med-din-chiliodling/